Προστασία προσωπικών δεδομένων

Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σχετίζεται με τους ακόλουθους σκοπούς:

– Online αγορές προϊόντων από fashionchoice
– Προσφορά νέων προϊόντων
– Προωθητικές πρωτοβουλίες.
– Οργάνωση ερευνών και έρευνα.

Τα προς επεξεργασία δεδομένα περιλαμβάνονται μόνο στη φόρμα εγγραφής. Μετά τη λήξη του σκοπού της επεξεργασίας των συλλεγόμενων προσωπικών δεδομένων του χρήστη τα δεδομένα θα πρέπει να καταστρέφονται, εκτός εάν η Fashionchoice θέλει να αποθηκεύσει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ανώνυμα για στατιστικούς σκοπούς μετά από ρητή άδεια από την Επιτροπή για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων – CPDP (Art. 25 του LPPD).

Με την εγγραφή στο fashionchoice, ο χρήστης δίνει συγκατάθεση για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στο παρόν και σύμφωνα με τις νομοθετικές διατάξεις.

Η δημιουργία ενός λογαριασμού με την εγγραφή fashionchoice επιτρέπει στους χρήστες να ψωνίζουν εύκολα, άνετα και ευχάριστα και  να παρακολουθούν την εξέλιξη των παραγγελιών τους, και να τηρούν τα αρχεία των επιθυμητών προϊόντων τους με τη μέγιστη δυνατή προστασία προσωπικών τους δεδομένων. Κάθε χρήστης έχει ένα μοναδικό λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και έναν κωδικό πρόσβασης, με τον οποίο έχει μόνο πρόσβαση στον λογαριασμό του και τα δεδομένα που έχουν εισαχθεί σε αυτόν.

Ο χρήστης μπορεί εύκολα και ανά πάσα στιγμή να έχει πρόσβαση και να ενημερώνει τα προσωπικά του δεδομένα μέσω των εργαλείων για την επεξεργασία του λογαριασμού του, εκτός εάν τον απενεργοποιήσει. Οι πληροφορίες ενημερώνονται άμεσα.

Σύμφωνα με τους χρήστες PDPA, ο εγγεγραμένος χρήστης της fashionchoice έχει πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα (Αρθ. 26, παρ. 1), μετά την υποβολή της γραπτής αίτησης προς την BG MANIA 2007-LTD. Μια αίτηση μπορεί επίσης να υποβληθεί ηλεκτρονικά σύμφωνα με το νόμο περί ηλεκτρονικού εγγράφου και ηλεκτρονικής υπογραφής. Πρέπει να περιέχει (άρθρο 30, παρ. 1):

Όνομα, διεύθυνση και άλλα στοιχεία ταυτότητας για αυτόν τον χρήστη.
Περιγραφή του αιτήματος
Ένα προτιμώμενο έντυπο παροχής πληροφοριών σύμφωνα με το άρθρο. 28, παρ. 1.
Υπογραφή, ημερομηνία υποβολής της αίτησης και διεύθυνση αλληλογραφίας.
Με βάση το άρθρο. 28α του LPPD, οι χρήστες της fashionchoice μπορούν να ζητήσουν ανά πάσα στιγμή από την BG MANIA 2007-LTD:

Να διαγράψει, διορθώσε ή αποκλείσει τα προσωπικά τους δεδομένα, η επεξεργασία των οποίων δεν πληρεί τις απαιτήσεις της παρούσας Πράξης.
Να ενημερώσει τρίτους των οποίων τα προσωπικά δεδομένα έχουν αποκαλυφθεί για οποιαδήποτε διαγραφή, διόρθωση ή κλείδωμα, εκτός εάν αυτό είναι ανέφικτο ή συνεπάγεται υπερβολική προσπάθεια.

Ο χρήστης ευθύνεται για όλες τις προσπάθειες για την απόκτηση μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης σε άλλους λογαριασμούς σύμφωνα με τον Ποινικό Κώδικα.

Fashionchoice – Πολιτική απορρήτου

 

Τελευταία ενημέρωση στις 25/05/2018

Κύριο μας μέλημα είναι να διατηρήσουμε το απόρρητό σας και είμαστε υποχρεωμένοι να προστατεύσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα. Αυτή η δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων σας ενημερώνει για το πώς διαχειριζόμαστε τις προσωπικές σας πληροφορίες, το απόρρητό σας και πώς προστατεύεστε απο την νομοθεσία. Διαβάστε προσεκτικά αυτή τη δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων πριν χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες μας.

Στην Πολιτική Απορρήτου:

Ως “Υπηρεσίες” νοούνται όλα τα προϊόντα, οι υπηρεσίες, το περιεχόμενο, τα χαρακτηριστικά, οι τεχνολογίες ή τα χαρακτηριστικά, καθώς και όλοι οι σχετικοί ιστότοποι, εφαρμογές και υπηρεσίες που προσφέρουμε.

“Πλατφόρμα”: ιστότοποι, εφαρμογές για κινητά, ιστότοποι για κινητά ή άλλες ιδιότητες στο διαδίκτυο μέσω των οποίων προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας.

Ως “προσωπικά δεδομένα” νοούνται τα δεδομένα που περιέχουν πληροφορίες ταυτοποίησης (π.χ. όνομα, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κ.λπ.).

“Διαχειριστής Προσωπικών Δεδομένων” σημαίνει πρόσωπο ή εταιρεία που καθορίζει τους σκοπούς ή τα μέσα επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

1. Ποιοι είμαστε;

Η BG MANIA 2007-LTD είναι ο διαχειριστής των προσωπικών δεδομένων σε σχέση με τους πελάτες που αγοράζουν και εγγράφονται στον ιστότοπο και στα ενημερωτικά δελτία. Τα αντίστοιχα στοιχεία επικοινωνίας δίνονται στην ενότητα 13.

2. Ποια δεδομένα συλλέγουμε από εσάς;

2.1.1. Δεδομένα που παρέχονται μέσω άμεσων αλληλεπιδράσεων.

Εγγραφή και άλλες πληροφορίες προφίλ χρήστη

Όταν εγγραφείτε για να χρησιμοποιήσετε τις Υπηρεσίες μας, μπορούμε να συλλέξουμε τις ακόλουθες πληροφορίες για εσάς:

Εάν εγγραφείτε χρησιμοποιώντας το προφίλ σας στο Facebook: Συλλέγουμε το όνομα και το επώνυμό σας, καθώς και τη διεύθυνση σας, καθώς είναι ορατά στο λογαριασμό σας στο Facebook. Δεν συλλέγουμε άλλες πληροφορίες σχετικά με το φύλο σας, την ηλικία και άλλα.
Αν εγγραφείτε χρησιμοποιώντας τον αριθμό τηλεφώνου και το ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο: Συλλέγουμε πληροφορίες σχετικά με τον αριθμό τηλεφώνου και το ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο.
Ανάλογα με την επιλογή που κάνετε κατά την είσοδο στις Υπηρεσίες μας ή κατά τη διάρκεια της διαδικασίας συμμετοχής στις Υπηρεσίες μας, μπορείτε να επιλέξετε να δώσετε μερικές από τις ακόλουθες πρόσθετες προσωπικές πληροφορίες:

Το όνομά σας
Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
Κινητό τηλέφωνο
Διεύθυνση παράδοσης

2.1.2. Πληροφορίες που συλλέγουμε αυτόματα όταν χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες μας

Όταν αποκτάτε πρόσβαση στην Πλατφόρμα μας

2.1.2. Πληροφορίες που συλλέγουμε αυτόματα όταν χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες μας

Όταν αποκτάτε πρόσβαση στην Πλατφόρμα μας ή χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες μας, συλλέγουμε αυτόματα τις ακόλουθες πληροφορίες για εσάς:

Πληροφορίες συσκευής

Συλλέγουμε συγκεκριμένες πληροφορίες για συσκευές, όπως το λειτουργικό σύστημα, την έκδοση, τα μοναδικά αναγνωριστικά. Για παράδειγμα, το όνομα του δικτύου κινητής τηλεφωνίας που χρησιμοποιείτε. Συνδέουμε μοναδικά αναγνωριστικά στοιχεία με το λογαριασμό σας.

Δεδομένα χρήστη και δεδομένα εισόδου

Τεχνικές λεπτομέρειες, συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης IP της συσκευής σας, της ζώνης ώρας και του λειτουργικού συστήματος. Στην πλατφόρμα σας login επίσης αποθηκεύονται (ημερομηνία εγγραφής, ημερομηνία τελευταίας αλλαγής κωδικού πρόσβασης, ημερομηνία της τελευταίας επιτυχούς σύνδεσης), τον τύπο και την έκδοση του browser σας.

Cookies και παρόμοιες τεχνολογίες

Χρησιμοποιούμε «cookies» ( «cookies»), για να διαχειρίζομαστε τις κινήσεις των χρηστών για την αποθήκευση των προτιμήσεων σας που σχετίζονται με τη χρήση της γλώσσας και να σας παρέχει σχετικές διαφημίσεις. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που μεταφέρονται από έναν διακομιστή web στη μονάδα σκληρού δίσκου της συσκευής σας. Τα cookies μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να συλλέξουν την ημερομηνία και την ώρα της επίσκεψής, το ιστορικό περιήγησης στο διαδίκτυο, τις προτιμήσεις σας και το όνομα χρήστη σας. Μπορείτε να ρυθμίσετε τον browser σας για να αρνηθεί όλα ή ορισμένα «cookies» ή να σας προειδοποιεί όταν οι ιστοσελίδες που επισκέπτεστε έχουν πρόσβαση σε «cookies». Παρακαλώ σημειώστε ότι αν απενεργοποιήσετε τα «cookies», ορισμένα τμήματα της υπηρεσίας / πλατφόρμα  μας μπορεί να μην είναι διαθέσιμα ή μπορεί να μην λειτουργούν σωστά. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα cookies που χρησιμοποιούμε, ανατρέξτε στην Πολιτική Cookies και τις σχετικές ιστοσελίδες.

2.1.3. Δεδομένα από τρίτους ή από διαθέσιμες στο κοινό πηγές

Λαμβάνουμε τα προσωπικά σας δεδομένα από τρίτες ιστοσελίδες [και δημόσιες πηγές] όπως περιγράφονται παρακάτω:

i. Ειδικά τεχνικά δεδομένα και πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των υπηρεσιών από τους παρόχους όπως το Google Analyitics, Facebook, Google κτλ.

ii. Δεδομένα ανάγνωσης cookie, δεδομένα δικτύου διαφημίσεων, όπως RTB και παρόμοια.

iii. Δημόσια διαθέσιμες, εξειδικευμένες πληροφορίες από παρόχους αναζήτησης όπως δημόσιοι ηλεκτρονικοί κατάλογοι και καταλόγους.

iv. Τα δεδομένα από λογαριασμούς κοινωνικής δικτύωσης, όταν αποκτάτε πρόσβαση μέσω αυτών των λογαριασμών, έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες μας στην πλατφόρμα.

2.1.4. Δεν συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα που:

  • αποκαλύπτουν τη φυλετική ή εθνοτική καταγωγή ·
  • αποκαλύπτουν πολιτικές, θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις ·
  • αποκαλύπτουν συμμετοχή σε πολιτικά κόμματα ή οργανώσεις, ενώσεις με θρησκευτικό, φιλοσοφικό, πολιτικό ή συνδικαλιστικό χαρακτήρα

3. Δεν συλλέγουμε πληροφορίες από παιδιά

Οι υπηρεσίες μας δεν προορίζονται για παιδιά κάτω των 16 ετών και δεν συλλέγουμε εν γνώσει μας δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα απο άτομα κάτω των 16 ετών. Εάν αντιληφθούμε ότι ένα πρόσωπο κάτω των 16 ετών έχει παράσχει προσωπικά δεδομένα, θα τα διαγράψουμε αμέσως.

4. Γιατί επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας στοιχεία;

Θα χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες και τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο όταν μας το επιτρέψει ο νόμος. Συχνά χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας στοιχεία στις παρακάτω περιπτώσεις:

Όταν πρέπει να διαφυλάξουμε τα έννομα συμφέροντά σας για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας και να σας παρέχουμε μια ασφαλή πλατφόρμα.
Όπου είμαστε υποχρεωμένοι να συμμορφωθούμε με μια νομοθετική υποχρέωση.
Σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορούμε να επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα βάσει της συναίνεσής σας. Αν το κάνουμε, θα σας ενημερώσουμε για το σκοπό και την κατηγορία των προσωπικών δεδομένων τα οποία θα υποβληθούν σε επεξεργασία ζήτωντας τη συγκατάθεσή σας. Παρακάτω βρείτε την περιγραφή των τρόπων με τους οποίους χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα [και ποιοι είναι οι νομικοί λόγοι για τους οποίους το κάνουμε].

4.1 Παροχή πρόσβασης χρηστών και παροχή υπηρεσιών μέσω της πλατφόρμας μας.

Εάν χρησιμοποιείτε για να αποκτήσετε πρόσβαση αριθμό του κινητού σας ή τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, χρησιμοποιούμε το όνομά σας, το επώνυμο, τον αριθμό του κινητού ή / και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για την αναγνώρισή σας ως χρήστη και να παρέχει πρόσβαση στην πλατφόρμα μας.
Εάν χρησιμοποιείτε το λογαριασμό σας στο Facebook με την πρόσβαση, χρήση όνομα και το επώνυμό σας από το Facebook και το email σας χρησιμοποιήσατε στο Facebook, για την αναγνώρισή σας ως χρήστης της πλατφόρμας μας και να σας παρέχει πρόσβαση σε αυτό.
Τα παραπάνω στοιχεία εγγραφής χρησιμοποιούνται από εμάς για την παροχή των Υπηρεσιών μας σύμφωνα με τους Όρους και Προϋποθέσεις.
Επεξεργαζόμαστε τις παραπάνω πληροφορίες για την ορθή εκτέλεση της σύμβασης μαζί σας με βάση έννομο συμφέρον μας για τη διεξαγωγή των δραστηριοτήτων μάρκετινγκ για να προσφέρουν τις υπηρεσίες που μπορεί να σας ενδιαφέρουν.

4.2. Για να βελτιώσετε την εμπειρία των χρηστών σας στην πλατφόρμα.

Α) Χρησιμοποιούμε δεδομένα που δημιουργούνται από χρήστες κατά την προβολή ιστοσελίδων σε:

προσφέρουμε συμβατό περιεχόμενο, όπως σας δίνοντας πιο συναφή αποτελέσματα αναζήτησης όταν χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες μας.
καθορίστε πόσο χρόνο ξοδεύετε σε μια πλατφόρμα και πώς διαχειρίζεστε την πλατφόρμα για να κατανοήσετε τα ενδιαφέροντά σας και να βελτιώσετε τις υπηρεσίες μας βάσει αυτών των δεδομένων. Για παράδειγμα, ενδέχεται να σας προσφέρουμε περιεχόμενο για επίσκεψη βάσει του περιεχομένου στο οποίο κάνετε κλικ.
να παρακολουθήσουμε και να αναφέρουμε τις επιδόσεις των εκστρατειών των επιχειρηματικών συνεργατών μας και τις εσωτερικές επιχειρηματικές αναλύσεις.

Β) Χρησιμοποιούμε τα δεδομένα της τοποθεσίας σας για τους ακόλουθους σκοπούς:

για την κατάρτιση ανώνυμη και συγκεντρωτικές πληροφορίες σχετικά με τα χαρακτηριστικά και τη συμπεριφορά των χρηστών της πλατφόρμας, μεταξύ άλλων και για τους σκοπούς της ανάλυσης των επιχειρήσεων, ο κατακερματισμός και η αποκάλυψη των ανώνυμων προφίλ.
να βελτιώσουμε την απόδοση των Υπηρεσιών μας και να προσαρμόσουμε το περιεχόμενο που στοχεύουμε σε εσάς. Για παράδειγμα, χρησιμοποιώντας τα δεδομένα της τοποθεσίας σας, σας παρουσιάζουμε μια λίστα διαφημίσεων που βρίσκονται κοντά σας για να βελτιώσετε την εμπειρία αγοράς σας.
να αξιολογείτε και να παρακολουθείτε την πρόσβασή σας σε διαφημιστικά banners τρίτου μέρους που είναι ορατά στην πλατφόρμα.
Β) Με την πλατφόρμα τα στοιχεία σύνδεσής σας προσφέρει, συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τον αριθμό τηλεφώνου, που αντανακλούν διαφορετικές συσκευές (όπως οι επιτραπέζιοι υπολογιστές, κινητά, tablet) που χρησιμοποιείται από εσάς να αποκτήσετε πρόσβαση στην πλατφόρμα. Αυτό μας επιτρέπει να συνδέσετε την πλατφόρμα της επιχείρησής σας σε όλες τις συσκευές και μας βοηθά να παρέχουμε μια απρόσκοπτη εμπειρία χρήστη, ανεξάρτητα από τη συσκευή που χρησιμοποιούν την πρόσβαση.

Επεξεργαζόμαστε τις παραπάνω πληροφορίες με βάση το νόμιμο συμφέρον μας να βελτιώσουμε την εμπειρία σας στην πλατφόρμα και να εφαρμόσουμε πλήρως την κοινή μας επιχείρηση.

4.3. Για να σας παρέχουμε μια ασφαλή και ασφαλή πλατφόρμα.

Χρησιμοποιήστε το κινητό μορφή αριθμού δεδομένων για την πρόσβαση και μοναδικά αναγνωριστικά συσκευών για τη διαχείριση και ασφαλή πλατφόρμα (συμπεριλαμβανομένης της ανάλυσης των δεδομένων αντιμετώπιση προβλημάτων, τον έλεγχο, την πρόληψη της απάτης, τη συντήρηση του συστήματος, την υποστήριξη, την υποβολή εκθέσεων και τη λήψη δεδομένων) .

Επεξεργαζόμαστε τις παραπάνω πληροφορίες για την πλήρη και ακριβή εκτέλεση της κοινοπραξίας μας για τη βελτίωση των Υπηρεσιών μας και το νόμιμο συμφέρον μας στην πρόληψη της απάτης.

5. Πώς θα σας ενημερώσουμε για αλλαγές στην Πολιτική Απορρήτου;

Ενδέχεται να ενημερώνουμε αυτήν την πολιτική απορρήτου από καιρό σε καιρό. Θα καταχωρήσουμε τις αλλαγές σε αυτήν τη σελίδα και θα σας ενημερώσουμε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή μέσω της πλατφόρμας. Αν δεν συμφωνείτε με τις αλλαγές, μπορείτε να διαγράψετε τον λογαριασμό σας επιλέγοντας «Ρυθμίσεις λογαριασμού» λειτουργία – «διαγράψετε το λογαριασμό».

6. Τα δικαιώματά σας

Σε ορισμένες περιπτώσεις, έχετε τα δικαιώματα σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους περί ιδιωτικότητας και τα προσωπικά σας δεδομένα.

Εάν επιθυμείτε να ασκήσει οποιοδήποτε από τα ακόλουθα δικαιώματα, παρακαλούμε επιλέξτε Ρυθμίσεις λογαριασμού / ρυθμίσεις απορρήτου σας ή επικοινωνήστε μαζί μας μέσω αυτών των πληροφοριών ιστοσελίδα επικοινωνίας:

Δικαίωμα να ζητάτε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα (συνήθως αναφέρεται ως “αίτημα υποκειμένου των δεδομένων”). Αυτό σας δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσετε ένα αντίγραφο των προσωπικών σας πληροφοριών που αποθηκεύουμε και να επαληθεύσουμε ότι είναι νόμιμα επεξεργασμένο.

Το δικαίωμα να ζητήσουμε διόρθωση των προσωπικών σας στοιχείων που έχουμε για εσάς. Αυτό σας επιτρέπει να διορθώσετε τυχόν ελλιπή ή ανακριβή δεδομένα που διαθέτουμε για εσάς. Εντούτοις, ίσως χρειαστεί να ελέγξουμε την ακρίβεια των νέων δεδομένων που μας παρέχετε.

Δικαίωμα να ζητήσετε περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων. Αυτό σας επιτρέπει να επικοινωνήσετε μαζί μας με το αίτημα να αναστείλει την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων στις ακόλουθες περιπτώσεις: α) αν θέλετε να αποδείξει την ακρίβεια των δεδομένων? β) όταν πιστεύετε ότι η χρήση των δεδομένων μας είναι παράνομη. γ) αν μας χρειάζονται για την αποθήκευση δεδομένων, ακόμα και αν δεν χρειάζεστε πλέον, όπως θα πρέπει να βρείτε για να ασκήσει ή να αποδείξει τους ισχυρισμούς σας? ή (δ) όταν αντιτάσσεστε στη χρήση των δεδομένων σας, αλλά πρέπει να ελέγξουμε εάν έχουμε νόμιμους λόγους να το χρησιμοποιήσουμε.

Δικαίωμα να ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών σας στοιχείων. Αυτό το δικαίωμα σάς επιτρέπει να επικοινωνήσετε μαζί μας με αίτημα διαγραφής ή κατάργησης των προσωπικών σας πληροφοριών, όταν δεν υπάρχει κανένας καλός λόγος να συνεχίσετε την επεξεργασία τους. Επιπλέον, μπορεί να θέλετε να διαγράψετε ή να αφαιρέσετε τα προσωπικά σας στοιχεία, όταν ασκείται με επιτυχία το δικαίωμα να αντιταχθεί στην επεξεργασία (βλέπε παρακάτω), όταν υποψιάζεστε ότι είναι δυνατόν επεξεργαζόμαστε τα στοιχεία σας σύμφωνα με τους νόμους ή όταν απαιτείται να διαγράψετε τα προσωπικά σας στοιχεία για να συμμορφωθείτε με τις νομικές απαιτήσεις. Σημειώστε ότι για ορισμένους σκοπούς ενδέχεται να είμαστε νομικά υποχρεωμένοι να αποθηκεύσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα (βλ. Ενότητα 10).

Δικαίωμα αντίρρησης στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, όταν βασίζεται σε έννομο συμφέρον (ή των τρίτων) και υπάρχει ένας λόγος για τα ειδικά ενδιαφέροντά σας, που θα σας κάνει να αντιταχθεί στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για τέτοιους λόγους όσο νομίζετε , ότι η επεξεργασία παραβιάζει τα θεμελιώδη δικαιώματα και τις ελευθερίες σας. Έχετε το δικαίωμα να αντιτεθείτε όταν επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα για σκοπούς άμεσου μάρκετινγκ. Σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορούμε να αποδείξουμε ότι έχουμε μια επιτακτικούς και νόμιμους λόγους για την επεξεργασία των πληροφοριών σχετικά με εσάς, η οποία ακυρώνει το δικαίωμά σας να αντιταχθεί.

Δικαίωμα να ζητήσετε τη μεταφορά των προσωπικών σας δεδομένων σε εσάς ή σε τρίτους. Εμείς θα σας δώσει ή οριζόμενο τρίτο, μπορείτε να επιλέξετε τα προσωπικά σας δεδομένα σε ένα δομημένο, που χρησιμοποιούνται συνήθως αναγνώσιμη από μηχανή μορφή. Να σημειωθεί ότι το δικαίωμα αυτό ισχύει μόνο για αυτοματοποιημένη πληροφορίες που παρέχονται αρχικά συναίνεση για τη χρήση ή το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για να συμβληθούν μαζί σας.

Έχετε το δικαίωμα να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων ανά πάσα στιγμή. Αυτό δεν θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που έχουμε ήδη κάνει με βάση την προηγούμενη συγκατάθεσή σας.

Δεν απαιτείται συνήθως χρέωση: Δεν υπάρχει υποχρέωση καταβολής τέλους για την πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα (ή να ασκούν οποιοδήποτε άλλο δικαίωμα σας). Εντούτοις, ενδέχεται να χρεώσουμε μια λογική χρέωση αν η αίτησή σας είναι προφανώς παράλογη, επαναλαμβανόμενη ή υπερβολική. Μπορούμε να αρνηθούμε να εκτελέσουμε το αίτημά σας κάτω από αυτές τις συνθήκες.

Χρόνος απόκρισης: Θα καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να απαντήσουμε σε κάθε νόμιμη αξίωση μέσα σε ένα μήνα από την κατάθεση. Μπορεί να μας χρειαστεί περισσότερο από ένα μήνα εάν το αίτημά σας είναι ιδιαίτερα περίπλοκο ή έχετε υποβάλει διάφορα αιτήματα. Σε αυτήν την περίπτωση, θα σας ενημερώσουμε και θα σας ενημερώσουμε. Επιπλέον, μπορείτε να υποβάλετε μια καταγγελία ανά πάσα στιγμή στην Επιτροπή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, όπως ορίζεται στο σημείο 13. Πριν από την υποβολή καταγγελίας στην Επιτροπή για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, θα θέλαμε να συναντηθεί με τον λόγο για την ένστασή σας και αξιώσεις και κάνουμε το καλύτερο δυνατό για να τα επιλύσουμε. Ανατρέξτε στην πολιτική απορρήτου μας χρησιμοποιώντας τη φόρμα επικοινωνίας.

7. Επικοινωνίες και μάρκετινγκ

Θα επικοινωνήσουμε μαζί σας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μέσω SMS ή τηλεφωνικά για να επιβεβαιώσετε την εγγραφή σας για να σας ενημερώσουμε για μια παραλαβή, επεξεργασία και αποστολή. Δεδομένου ότι είναι επιτακτική ανάγκη να σας παρέχουμε τέτοια μηνύματα, ενδέχεται να μην μπορείτε να εξαιρεθείτε από την παραλαβή τους.

Μπορεί να λάβετε επικοινωνίες μάρκετινγκ από εμάς σε περίπτωση που:

έχετε ζητήσει από εσάς τις πληροφορίες αυτές.
χρησιμοποιήστε την πλατφόρμα ή τις υπηρεσίες.
Παρέχετε τα δεδομένα σας όταν συμμετείχατε σε διαγωνισμό που οργανώθηκε από την πλατφόρμα. ή
είστε εγγεγραμμένοι για προαγωγή.

8. Με ποιον μοιράζουμε τα δεδομένα σας;

Μπορούμε να μοιραστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα με τις χώρες που αναφέρονται παρακάτω για τους σκοπούς που αναφέρονται στην Ενότητα 4 παραπάνω.

Οι πάροχοι υπηρεσιών από τρίτες χώρες: χρήση της υπηρεσίας από τρίτους για την προμήθεια ορισμένων τμημάτων των υπηρεσιών μας, όπως συσκευές αποθήκευσης στο «σύννεφο», όπως Superhosting.bg. Οι πάροχοι υπηρεσιών ενδέχεται να βρίσκονται εντός ή εκτός του ΕΟΧ.

Διενεργούμε επιθεωρήσεις των τρίτων μας παρόχων υπηρεσιών και τους ζητάμε να σέβονται και να διασφαλίζουν την ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων σύμφωνα με τις νομικές απαιτήσεις. Δεν επιτρέπεται στους παρόχους υπηρεσιών από τρίτους να χρησιμοποιήσουν τα προσωπικά σας δεδομένα για τους δικούς τους σκοπούς και μόνο θα τους επιτρέψουν να επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο για συγκεκριμένους σκοπούς και σύμφωνα με τις οδηγίες μας.

παρόχους διαφημίσεων και ανάλυση: Για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας, μπορούμε να μοιραστούμε nepodlezhashtatata αναγνωρίσιμες πληροφορίες με τους προμηθευτές αναλύσεις που μας βοηθούν να αναλύσουμε το πώς οι χρήστες χρησιμοποιούν την πλατφόρμα / υπηρεσίες. Μοιραζόμαστε τις πληροφορίες μαζί τους σε μια μορφή που δεν λαμβάνει υπόψη την οντότητα και παρακολουθεί και αναφέρει την απόδοση των καμπανιών των επιχειρηματικών συνεργατών μας και την ανάλυση των επιχειρήσεων. Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τους διαφημιζόμενους και τους προμηθευτές αναλυτικών στοιχείων, ανατρέξτε στην Πολιτική Cookie και τις σχετικές τεχνολογίες.

υπηρεσίες επιβολής του νόμου, οι ρυθμιστικές αρχές και άλλοι: Μπορούμε να αποκαλύψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για την επιβολή του νόμου, κυβερνητικές ή δημόσιες αρχές και άλλα τρίτα μέρη να συμμορφωθούν με τις νομοθετικές ή κανονιστικές απαιτήσεις. Μπορούμε να αποκαλύψουμε τα προσωπικά σας στοιχεία όταν η αποκάλυψη είναι αναγκαία για την αναγνώριση, άσκηση ή υπεράσπιση δικαιώματος ενώπιον δικαστηρίου, είτε πρόκειται για την άσκηση της προσφυγής ή διοικητική ή μη δικαστικής διαδικασίας. Σε αυτές τις περιπτώσεις, δεν είμαστε υποχρεωμένοι να ενημερώνουμε τους χρήστες σχετικά με την αποκάλυψη των προσωπικών τους δεδομένων σε δημόσιες αρχές.

Μπορούμε να πωλήσουμε, να μεταφέρουμε ή να συγχωνεύσουμε μέρη της επιχείρησής μας ή τα περιουσιακά μας στοιχεία Είναι πιθανό να αποκτήσουμε ή να συγχωνευθούμε με άλλες εταιρείες. Εάν αυτές οι αλλαγές προκύψουν στη δραστηριότητα μας, οι νέοι ιδιοκτήτες μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα προσωπικά σας στοιχεία με τον ίδιο τρόπο όπως περιγράφεται σε αυτή τη δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Δημόσια διαθέσιμες πληροφορίες: Τα στοιχεία παραγγελίας σας, όπως ονόματα, τηλέφωνο, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, διεύθυνση παράδοσης και παραγγελθέντα προϊόντα, είναι προσωπικά και δεν είναι διαθέσιμα στο κοινό.

9. Διεθνείς μεταφορές

Δεν γίνονται.

10. Πού αποθηκεύουμε τα δεδομένα σας και για πόσο χρονικό διάστημα;

Τα δεδομένα που συλλέγουμε για εσάς θα αποθηκευτούν και θα υποβληθούν σε επεξεργασία τόσο εντός όσο και εκτός του ΕΟΧ σε ασφαλείς διακομιστές για να προσφέρουν στους χρήστες την καλύτερη εμπειρία χρήσης. Για παράδειγμα: για τη γρήγορη δημιουργία ιστότοπων ή εφαρμογών για κινητά.

Θα διατηρούμε μόνο τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση των σκοπών που έχουμε συλλέξει, μεταξύ άλλων για λόγους συμμόρφωσης με τις νόμιμες, λογιστικές ή υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεων.

Για να προσδιοριστεί η κατάλληλη περίοδος διατήρησης των προσωπικών σας δεδομένων, θα ληφθεί υπόψη η ποσότητα, η φύση και η ευαισθησία των προσωπικών σας δεδομένων, το δυνητικό κίνδυνο βλάβης από μη εξουσιοδοτημένη χρήση ή αποκάλυψη των προσωπικών σας δεδομένων, τους σκοπούς για τους οποίους επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα και αν θα για την επίτευξη των στόχων αυτών με άλλα μέσα και τις ισχύουσες νομικές απαιτήσεις.

Εάν έχετε απορίες σχετικά με την περίοδο αποθήκευσης των προσωπικών σας στοιχείων, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.

11. Τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφαλείας για τη μεταποίηση

Όλες οι πληροφορίες που λαμβάνουμε για εσάς αποθηκεύονται σε ασφαλείς διακομιστές και έχουμε εφαρμόσει τεχνικά και οργανωτικά μέτρα που είναι κατάλληλα και απαραίτητα για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων. Fashionchoice αξιολογεί συνεχώς την ασφάλεια του δικτύου της και την καταλληλότητα του προγράμματος της εσωτερικής ασφάλειας των πληροφοριών, η οποία έχει σχεδιαστεί για να: (α) βοηθά στην προστασία των δεδομένων σας από τυχαία ή παράνομη απώλεια, πρόσβαση ή αποκάλυψη? (β) τον εντοπισμό ευλόγως προβλέψιμων κινδύνων ασφαλείας για το δίκτυο OLX · (γ) την ελαχιστοποίηση των κινδύνων ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένης της εκτίμησης κινδύνου και των συνήθων δοκιμών. Εξασφαλίζουμε επίσης ότι όλα τα δεδομένα πληρωμής κρυπτογραφούνται χρησιμοποιώντας τεχνολογία SSL.

Παρακαλούμε σημειώστε ότι, παρά τα μέτρα μας για την προστασία των δεδομένων σας, η μεταφορά δεδομένων μέσω του Διαδικτύου ή άλλων ανοικτών δικτύων δεν έχει πλήρως προστατευμένο και υπάρχει ο κίνδυνος να γίνει διαθέσιμη σε μη εξουσιοδοτημένους τρίτους τα προσωπικά σας δεδομένα.

12. Σύνδεσμοι που στοχεύουν ιστότοπους τρίτων

Η πλατφόρμα δεν περιέχει συνδέσμους προς τοποθεσίες τρίτων.

13. Επικοινωνία

Για περισσότερες πληροφορίες ή για να ασκήσουν τα δικαιώματά σας, παρακαλούμε ελέγξτε τις ρυθμίσεις του λογαριασμού / προστασία της ιδιωτικής ζωής σας ή επικοινωνήστε με την πολιτική τμήμα μας χρησιμοποιώντας τα παρακάτω στοιχεία:

Το FashionChoice ανήκει και λειτουργεί υπό

Galiana Fashion-LTD, Ruse, BULGARIA, ul. Borisova No 56, BG206868685